Blog PushAd

Makrosegmentacja i makrotargetowanie, czyli techniki niezbędne w makromarketingu

Segmentacja rynku ma na celu zidentyfikowanie grup klientów o podobnych cechach, a co za tym idzie, ujawniających podobny popyt. To niezwykle skuteczne narzędzie, ułatwiające dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej. W marketingu funkcjonuje również pojęcie makrosegmentacji jako jednego z etapów definiowania rynku odniesienia. Jak w biznesie wykorzystać makrosegmentację?

Co to jest makrosegmentacja?

Makromarketing główny akcent kładzie na odziaływanie strategii marketingowych na społeczeństwo, a więc jest kierowany na rynek masowy. Aby zaspokoić potrzeby konsumentów należy podzielić ich na odpowiednie segmenty. Makrosegmentacja to jeden z podstawowych rodzajów segmentacji rynku. Nazywana jest segmentacją pierwotną, która bazuje na danych demograficznych i geograficznych. W dalszej kolejności na podstawie źródeł pierwotnych przeprowadza się mikrosegmentację, czyli podział na jeszcze mniejsze, bardziej sprecyzowane segmenty. Dzięki analizie struktury rynku i potrzeb klientów marka wybiera segment, do którego kieruje ofertę. Makrosegmentację można podzielić na:

Segmentację demograficzną – dotyczy podziału rynku nabywców na podstawie kryteriów, takich jak płeć, wiek, zawód, wykształcenie, narodowość. Każdy segment może wymagać odmiennego podejścia marketingowego.

Segmentacja geograficzna – sprowadza się do podziału rynku na mniejsze jednostki geograficzne, do których możemy zaliczyć państwa, miasta czy regiony. Z założenia konsumenci żyjący w określonej przestrzeni społecznej legitymują się podobnymi potrzebami czy stylem życia.

Warto stosować różne kombinacje pozwalające na rozpoznanie struktury rynku. Przykładowo na pierwszym etapie (makrosegmentacja) można podzielić rynek na większe jednostki, takie jak regiony, a następnie dokonać podziału wewnątrz wyodrębnionego obszaru (mikrosegmentacja), stosując inne kryteria.

Makrotargetowanie w e-commerce

Makrotargetowanie opiera się na dobraniu odpowiedniego przekazu, który zwiększałby popyt na dany produkt. Istnieje wiele narzędzi, zapewniających efektywną komunikację z odbiorcami. Jednym z nich są powiadomienia push. Na podstawie analizy potrzeb i zachowań klientów oraz potencjalnych nabywców, należy dobrać odpowiednią treść komunikatu.

Jednym z niepożądanych trendów w handlu online jest zmniejszająca się lojalność klientów względem marek i sklepów. Konsumenci oczekują bardziej spersonalizowanego podejścia, dlatego kluczowe jest rozpoznanie, które produkty, oferty czy komunikaty są dla nich najbardziej atrakcyjne. Wyodrębnianie segmentów pomaga lepiej zrozumieć klientów i planować działania w oparciu o ich potrzeby i oczekiwania.

W tym kontekście kluczowa jest makrosegmentacja i podejście całościowe do klienta. Warto analizować reakcje odbiorców z danego segmentu na komunikaty marketingowe. Jednym z bardziej efektywnych narzędzi do komunikacji z konsumentami są powiadomienia push. Umożliwiają wysyłanie krótkich, spersonalizowanych przekazów do wybranego segmentu, co w efekcie znacznie zwiększa szansę na konwersję.

Makrosegmentacja w e-commerce sprowadza się do zbierania pożądanych danych, które są przypisane do klienta. Cechy, które przynależą do danego segmentu można zdefiniować na podstawie powtarzających się wzorców zakupowych, danych demograficznych czy geograficznych. Makrosegmentacja stanowi punkt wyjścia do analizy zebranych danych, wstępnej selekcji konsumentów, a następnie podziału na mniejsze segmenty, czyli mikrosegmentację.

Podobne wpisy

9 strategii marketingowych dla e-commerce, które zwiększą Twoją sprzedaż

Marketing internetowy oferuje sklepom internetowym wiele narzędzi i sposobów na zwiększenie sprzedaży. Wszystkie działania mogą przynosić efekt [...] Czytaj więcej

Jak podnieść świadomość w mediach społecznościowych?

Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów, które pozwolą zwiększyć świadomość marki w mediach społecznościowych. Udostępnianie postó [...] Czytaj więcej

13 sposobów na podniesienie konwersji w Twoim e-sklepie

Współczynnik konwersji jest jednym z najważniejszych parametrów obrazujących skuteczność kampanii marketingowych. Konwersją może być dokonan [...] Czytaj więcej