Dedykowana platforma marketing automation – optymalizuj konwersję z wykorzystaniem działań On-Site i Web Push

Polityka prywatności

PushAd zdaje sobie sprawę, jak ważna jest prywatność i respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz osób odwiedzających stronę pl.push-ad.com.

Korzystając z naszej usługi (dalej „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje.  Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usługi. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zarejestrowania w Usłudze i korzystania z niej np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które podajesz np. w ramach formularza dostępnego w Usłudze, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usłudze czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies oraz dane, które zbierane są oraz przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Informacje te mogą zawierać takie dane jak np.: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.. Czasami przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usłudze w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się zazwyczaj, jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PushAd Software sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zawsze aktualne dane administratora, znajdziesz tutaj(w stopce).

Inspektor ochrony danych (tzw. IODO) oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy  IODO – inspektora ochrony danych dla całej Grupy Adnext. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Al. Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa

E-mail: iodo@adnext.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

  Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania
1 wykonanie umowy zawartej pomiędzy Tobą, a Administratorem czyli przede wszystkim świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”)marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 
3 marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich. Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi pocztowej.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

Mailowo: iodo@adnext.pl

Korespondencyjnie:

Al. Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Cookies

„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w Usłudze. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki „cookies” w ramach Usługi jest Push-Ad.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez nas w celu: dostosowania zawartości Usługi do Twoich preferencji oraz ich optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Ci Usługę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Usługi, co umożliwia np. jej ulepszanie, jak również kierowania spersonalizowanej komunikacji marketingowej, oczywiście po uzyskaniu do tego stosownych podstaw prawnych. Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Usługi.

Masz również możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji Usługi. Rekomendujemy jednak pozostawienie standardowych ustawień dotyczących „cookies”, ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Usługi w pełnym zakresie. Jeżeli nie życzysz przechowywania „cookies” możesz w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Kontakt.
PushAd Software Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Polska
iodo@adnext.pl

W przypadku otrzymania oficjalnej skargi, wysłanej na adres podany powyżej, PushAd skontaktuje się z jej autorem w celu jej rozpatrzenia.