Zostań naszym Partnerem i zarabiaj razem z nami!

Jeżeli jesteś wydawcą, firmą doradczą, agencją marketingową ten program jest dedykowany właśnie dla Ciebie.

Ważne Informacje dotyczące programu partnerskiego

Afilianci i sprzedawcy indywidualni

Afiliantów definiujemy jako wydawców stron internetowych. Nie ma znaczenia czy jesteś osobą fizyczną czy prowadzisz działalność gospodarczą, w naszym programie dla afiliantów może wziąć udział każdy.

Za co i ile płacimy?
Płacimy 5 zł za każdego poprawnego leada. Leadem jest dla nas założone przez potencjalnego klienta konto testowe. Z chwilą przejścia na płatny plan premiujemy afilianta kwotą 150 zł. Przewidujemy też drugi model współpracy oparty na wygenerowanych przychodach. W przypadku wyboru tego modelu płacimy od 17,5% od wszystkich opłaconych faktur wystawionych dla klientów przypisanych do Ciebie. Jeżeli przychody z Twoich klientów przekroczą 5 tys. zł miesięcznie, zwiększymy Twoją prowizję do poziomu 20%.

Klienci przypisywani są do danego afilianta na podstawie specjalnego systemu trackingowego. Aby otrzymać specjalny link, dedykowany dla Ciebie, tak abyśmy rozpoznali Twoich klientów, potrzebujesz się skontaktować z nami na adres we.care@push-ad.com. W ten sposób otrzymasz potrzebny do współpracy specjalny link, materiały marketingowe i promocyjne.

Value AddedResellers (VAR)

Zapraszamy do współpracy wszystkiego rodzaju agencje marketingowe i pośredników, którzy mogą włączyć narzędzie PushAd do swojej oferty. Szczególnie cenimy sobie współpracę z agencjami SEO/SEM, agencjami Social Media, agencjami Public Relations, agencjami kreatywnymi, wdrożeniowymi i technologicznymi. Z naszego doświadczenia wynika, że PushAd może stanowić bazę do świadczenia usług dodanych związanych z zarządzaniem i prowadzeniem kampanii push notyfikacji, analizą ruchu, wyższej konwersji i generowania leadów.

Partnerom VAR oferujemy bardzo korzystne warunki rozliczeniowe zaczynające się od poziomu 25% prowizji lub kick backu. Nie ma dla nas znaczenia czy Wasi kliencie płacą do nas bezpośrednio czy do Was. Ustalona prowizja zawsze trafi do Was. Nasza spójna polityka cenowa, wspólna dla wszystkich partnerów oraz model rozliczenia gwarantuje taką samą cenę dla wszystkich na rynku.

Za co i ile płacimy?

Partnerom VAR, którzy oferują PushAd płacimy do 25% od sumy przychodów netto, wygenerowanych i opłaconych przez Twoich klientów. Możliwe jest też dokonywanie płatności za pośrednictwem Partnera VAR, wówczas środki trafiają do Ciebie w formie kick-backu. Dodatkowym przychodem VAR są wpływy za komplementarne względem PushAd usługi, takie jak optymalizacja konwersji, zwiększenie i poprawa jakości ruchu na stronie Twoich klientów, czy po prostu prowadzenie kampanii opartych o push notyfikacje.

Partnerzy VAR mogą liczyć na materiały marketingowe i promocyjne, wsparcie w procesie sprzedaży dla najważniejszych klientów, szkolenia z zakresu PushAd.

Rozliczenie ma charakter miesięczny.

Klienci przypisywani są do danego Partnera VAR na podstawie specjalnego systemu trackingowego lub zgłoszenia rejestracyjnego. Aby otrzymać specjalny link, dedykowany dla Twojej firmy, tak abyśmy rozpoznali Twoich klientów, potrzebujesz się skontaktować z nami na adres we.care@push-ad.com. W ten sposób otrzymasz potrzebny do współpracy specjalny link, materiały marketingowe i promocyjne oraz umowę VAR.

Podsumowując, w naszym programie otrzymujesz:

  • 5 zł za każdego lead'a
  • 150 zł prowizji za każdy płatny plan
  • Udział w zyskach Twoich klientów zaczynający się od 17,5%, jeśli opłaty klienta wzrosną do poziomu 5 tys. zł Twój udział również wzrośnie, do 20%