Jako pierwsi wspieramy Push Notyfikacje dla Opery

PushAd działa ze wszystkimi przeglądarkami obsługującymi push notyfikacje.
Jako pierwsi zapewniamy obsługę dla przeglądarki Safari i Opera.