W ramach IAB Polska wspieramy standardy dotyczące formatu Push Notyfikacji.

PushAd należy do zrzeszenia pracodawców branży internetowej IAB Polska. Na łamach tej organizacji, w ramach grupy roboczej Technologie i Software wspieramy działania edukacyjne w zakresie technologii informatycznych i mobilnych oraz możliwości ich wykorzystania w biznesie. Ponadto grupa robocza prowadzi działania na rzecz promocji firm typu software house, które skupiają w jednym miejscu zaawansowane kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla firm (głównie aplikacji internetowych), aplikacji mobilnych, platform e-commerce czy stron internetowych. Obszarem naszych szczególnych zainteresowań są Web Push Notyfikacje, w zakresie których wypracowujemy standardy i kodeks dobrych praktyk, edukujemy rynek oraz wymieniamy doświadczenia. Chcemy aby IAB było platformą naszej współpracy dla dobra klientów oraz konsumentów.