Dedykowana platforma marketing automation – optymalizuj konwersję z wykorzystaniem działań On-Site i Web Push

Push notyfikacje API jak dostarczać powiadomienia do wybranej grupy użytkowników?

Push notyfikacje API – jak dostarczać powiadomienia do wybranej grupy użytkowników?

Notyfikacje web push zazwyczaj działają w sposób zautomatyzowany. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pragniemy wysyłać komunikaty wyłącznie do określonej grupy odbiorców. Push notyfikacje API to rozwiązanie pozwalające na wysyłanie komunikatów w określonym czasie i na konkretne urządzenia.

Automatyczna czy dedykowana baza subskrybentów?

Firmy korzystające z komunikatów web push najczęściej dążą do maksymalnego poszerzenia swojej bazy subskrybentów, którzy to z kolei rekrutują się spośród osób odwiedzających stronę internetową. Taki model dobrze sprawdza się na przykład w przypadku e-sklepów. Jednak różne modele biznesowe mogą zakładać odmienne sposoby komunikacji i grupy docelowe. W niektórych przypadkach to klient tworzy bazy odbiorców swojej komunikacji opartej o powiadomienia push web. Wówczas doskonałym rozwiązaniem będą push notyfikacje API. W jaki sposób push notyfikacje API działające na tej zasadzie różnią się od standardowej usługi?

Jak działają push notyfikacje API?

W omawianym przypadku baza subskrybentów tworzona jest na zasadzie doboru celowego, na przykład w oparciu o firmowy system CRM. Push notyfikacje API trafią wyłącznie do wybranych użytkowników – na przykład logujących się do swojego indywidualnego konta na stronie sklepu. Oczywiście oni również muszą wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, podobnie jak dzieje się to w przypadku automatycznej bazy subskrybentów.
Zmianie ulega również rola dostawcy tych usług. O selekcji odbiorców i momencie wysłania komunikatu decyduje administrator bazy. Platforma wysyłająca notyfikacje web push odpowiada za jego dostarczenie. Push notyfikacje API umożliwia dostarczenie pełnych statystyk związanych z komunikatami, a także ich późniejszą analizę. Zadaniem administratora, który rozsyła wybranym odbiorcom push notyfikacje API, nie jest jednak utrzymanie bazy, bo tym zajmuje się wyłącznie klient.

Istnieje jeszcze jedna różnica między taką a tradycyjną wysyłką powiadomień. Dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkowników przez klienta, ponieważ CRM musi połączyć identyfikatory przeglądarek z konkretnymi użytkownikami. Muszą oni wyrazić specjalną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Z technicznego punktu widzenia web push notyfikacje są wysyłane przez API natychmiast do odbiorców . Jeśli użytkownik korzysta z wielu urządzeń, administrator może zadecydować, na które z nich wysłane zostanie powiadomienie. System wysyłki notyfikacji web push używa identyfikatorów przeglądarek osób, które zasubskrybowały notyfikacje. . Informacje niezbędne do odbioru komunikatu są zapisane w przeglądarce. Push notyfikacje wyświetlają się odbiorcom także w przypadku, gdy strona internetowa jest zamknięta.. Komunikat wyświetli się użytkownikowi natychmiast po uruchomieniu przeglądarki, o ile nie upłynął okres ważności powiadomienia.

Push notyfikacje API – kiedy takie rozwiązanie szczególnie się sprawdzi?

Notyfikacje nie służą wyłącznie celom reklamowym. Wysyłamy je między innymi do znanych już klientów w ramach obsługi posprzedażowej. Z komunikatów mogą także korzystać linie lotnicze, firmy obsługujące komunikację kolejową i autobusową albo organizatorzy eventów. Firmy mogą to robić ze swojego CRM-a za pośrednictwem web push API. Powiadomienia web push skierowane do wybranej grupy odbiorców mają naprawdę wiele zastosowań.