Poradnik IAI-Shop

Założenie konta PushAd i uruchomienie w IAI-Shop

HTTP

HTTPS

Wpisz adres email i ustal subdomenę. Pamiętaj aby nie zawierała żadnych kropek w adresie.

Wpisz adres swojej domeny.

 

Skopiuj kod do sekcji HEAD swojej strony.

Pamiętaj, jeśli masz taką możliwość, skorzystaj z rozwiązania dla domen https. Skraca to czas zapisu i zwiększa efektywność bannera subskrypcyjnego.

Skopiuj kod do sekcji HEAD swojej strony oraz ściągnij dwa pliki i umieść je w głównym katalogu na serwerze Twojej domeny.

 

Wklejenie kodu integracyjnego w IAI-Shop

1. Po zalogowaniu się do panelu sklepu IAI-Shop, wybierz z menu zakładkę „Moderacja", a następnie kliknij w „Dodatki HTML i JavaScript"

2. Na nowej podstronie wyświetla się lista kampanii.
Kliknij w przycisk „Dodaj kampanię".

3. Wypełnij formularz podając „Nazwę w panelu" (np.PushAd), krótki „Opis w panelu" (np. Dodanie kodu PushAd). Zaznacz opcję Aktywna na „tak"
Następnie kliknij przycisk „Zapisz"

4. Po prawidłowym zapisaniu danych z formularza kliknij w link „Powrót do listy kampanii"

5. Na liście kampanii znajdź dodaną chwile wcześnie kampanię. Kampania jest nieaktywna, ponieważ należy jeszcze dodać Dodatek dla tej kampanii. W kolumnie „Operacje na dodatkach" kliknij w link „edytuj".

6. Na tej podstronie kliknij w link „Nowy dodatek"

7. Pojawił się formularz, który należy wypełnić w następujący sposób:

 • podać Tytuł dodatku;
 • ustawić opcję Aktywny na tak;
 • Data włączenia i Data wyłączenia zostawić bez zmian;
 • wybrać opcję HTML dla Typ dodatku;
 • pole Pokazuj na urządzeniach pozostawić bez zmian;
 • w polu Wczytaj dodatek na stronie wybrać razem z treścią strony ...;
 • zaznaczyć wyświetlanie dla normalnej i mobilnej wersji strony w Pokazuj;
 • w sekcji Automatyczna kontrola i wyłączenie ustawić pole wyboru na nie;
 • następnie należy wybrać zakładkę Edycja (HTML) i w tej zakładce wkleić kod PushAd.

8. W dalszej części formularza znajdującej się pod sekcją zawierającą kod PushAd nie trzeba zmieniać żadnych parametrów.

Wystarczy upewnić się, że poniższe parametry są ustawione w następujący sposób:

 • pole Wyświetlaj w jest ustawione na Sekcję Head;
 • dla sekcji Wyświetlaj na podstronach jest wybrane pole Wszystkich;
 • natomiast dla sekcji Typ odwiedzającego jest ustawione pole wszyscy;

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć przycisk Dodaj

9. Po prawidłowym zapisaniu Dodatku, kliknij w link Powrót do listy dodatków HTML i JavaScript

10. Na liście Dodatków sprawdź czy nowo utworzony dodatek jest aktywny.